AZ ŐSI EURÓPAI SZELLEMI TANOK EGYSZERRE ALKOTNAK RÉGES-RÉGI ÉS MODERN SZELLEMTUDOMÁNYT
Pegazusblog,  Szakralitás

Ősi Európai Szellemi Tanok 1. – Lét, Létezés, Ontológia

Európa éppen olyan fejlett és ősi szellemtudománnyal bír, mint a Kelet. Mi több, ez helyben alakult ki, majd hatott Keletre, ahogy az asztrológia is a görögök révén érkezett Indiába.

Tavaly november óta felgyorsultak az események. Visszatért a pegazus-energia a világba, ami elképesztően hatékony a problémák megoldásában – kezdve azzal, hogy a problémákat feladatoknak kezded látni általa.

Ideje tehát, hogy a valódi szellemtudomány, az Ősi Európai Szellemi Tanok ismét szélesebb körben ismertté váljanak.

Az Ősi Európai Szellemi Tanok egyszerre alkotnak réges-régi és modern szellemtudományt

Tekintsünk el a hosszas történeti fejtegetéstől, hiszen elég néhány tényt felsorolni: a legelső templomot Mi építettük, 12 000 éve, Göbekli Tepében. A legelső írásrendszert Mi alkottuk meg, 7 000 éve itt, a Kárpát-medence egy részét, a Balkánt és Hellászt magában foglaló térségben.

A valóság leírásának alapjait Mi fektettük le.

AZ ŐSI EURÓPAI SZELLEMI TANOK EGYSZERRE ALKOTNAK RÉGES-RÉGI ÉS MODERN SZELLEMTUDOMÁNYT
AZ ŐSI EURÓPAI SZELLEMI TANOK EGYSZERRE ALKOTNAK RÉGES-RÉGI ÉS MODERN SZELLEMTUDOMÁNYT

(Kép forrása)

Amikor tehát azt mondom, ősi szellemi tanokról beszélek, akkor valóban, legalább 12000 éve létező szellemi tanokra utalok.

Lét, létezés, ontológia

Ahogy mondani szokták, az etika a gyakorlati filozófia: azt mondja meg, hogyan viselkedjünk. A filozófia azt mondja meg, miért élünk. Viszont a bölcselet léttanból fakad – azaz a filozófia az ontológia megnyilvánulása.
Az ontológia, azaz a létezés tudománya a legalapvetőbb kérdésekre igyekszik választ adni:

  • Mi az élet?
  • Miért élünk?
  • Mi az a létezés?
  • Miért van egyáltalán valami, miért nem a semmi “létezik”?
  • Hogyan jelenik meg az élet, mi által történik a létezés?

Ezekre a kérdésekre minden vallás és filozófiai rendszer igyekszik választ adni. A most következőkben egyszerűen azt írom le, ami van. Kezdésnek jegyezzük meg:

Lét maga a vanságot fejezi ki, azt, amiből részesülnie kell mindennek, hogy létezhessen.

A valóság építménye

Egy kis táblázatba rendezve rögtön áttekinthetővé válik az ontológia és az ősi európai szimbolika összefüggései.

Lehetőségi lét Léttörvény Létezés
Káosz Törvény Rend
Tenger Világkígyó Fa

 

A tenger az őskáosz, az Istennő, akiből minden származik

Az őstenger, az őskáosz, a tenger – mind a lehetőségi létet jelentik, azt a vég nélküli, létezésen túli szférát, amelyben minden lehetséges de semmi sem biztos. Minden jelen van, ám csak mint lehetőség. Ebből áramlanak folyamatosan a lehetőségszálak, valószínűségi hullámok a létezés világa felé.

Az Ouroborosz, az Istennőhöz társult kígyó, a léttörvény

A világot körbevevő, saját farkába harapó kígyó az Ouroborosz, amely az ősi európai szellemi tanokban a léttörvényt jelképezi. Ami Keleten a Dharma, Daó, Tao, az itt az Ouroborosz, a Világkígyó.

A léttörvény által válik a lehetőségből megvalósultság, a lehetőségszálakból a valóság szövetét alkotó valóságszálak, a valószínűségből bizonyosság.

Ouroborosz
Ouroborosz

A világfa a rendezett világ

A rendezett világ számos létsíkra, dimenzióra, szférára bomlik, amelyek egy egységet alkotnak, mégis elkülönülnek, ahogy a Fa ágai és gyökerei is szétágaznak, elkülönülve egymástól, mégis egy egész fát alkotva együttesen.

A világfa a rendezett világ
A világfa a rendezett világ

A rendezett világ éppen úgy változik, alakul, ahogy egy fa, ugyanúgy vannak kárt okozó férgei ahogy szép gyümölcsei és megannyi lakója. Az állandó újjászületés állapotában növekszik, fejlődik, és amikor majd eléri a vég, gyümölcseiből új fák sarjadnak.

A megvalósulás sorrendje tehát: lehetőségi lét – léttörvény – létezés. Káosz – Törvény – Rend. Őstenger – Világkígyó – Világfa. Mindezeket pedig maga az IstenNő foglalja magában.

Aki ebben dualitást vagy ellentétet lát, annak érdemes ezt a cikket elolvasnia a 3 dimenziós látásmódról.