Gábriél arkangyal angyalmágia aureion.hu

Gábriél arkangyal

Gábriel arkangyal neve azt jelenti: „Isten az én erőm/erősségem”, vagy röviden: „Isten ereje”. Héberül גַּבְרִיאֵל (Gábri’él), az egyik legismertebb arkangyal, akinek Magyarországon a Hősök terén áll a szobra. Ő a Nyugat angyala és Víz őselem felügyelő arkangyala.

Gábriél arkangyal angyalmágia aureion.hu
Gábriél arkangyal szobra a Hősök terén

Gábriél a Bibliában

Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Az Ószövetségben Gábriel angyal magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét (Dán 8,16-26) és a 70 évről szóló prófécia jelentését (Dán 9,21-27). Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani (Lk 1,5-20). Itt magáról azt mondja, hogy az Úr színe előtt áll. Ezután Názáretben Máriánál is megjelenik, átadva az angyali üdvözletet, vagyis a Szentlélek révén, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását (Lk 1,26-38).

Egyes apokrif iratok szerint a Szodomát és Gomorát elpusztító angyalok között is ott volt. A későbbi keresztény hagyomány Mihály arkangyal és Rafael arkangyal mellett Gábrielt is az arkangyalok közé sorolta. Gábor főangyal, a Biblia szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób 12,15; Lk 1,19). Az Üdvözlégy ima a Máriához intézett szavaival kezdődik.

Gábriél arkangyal angyalmágia aureion.hu
Gábriél arkangyal Leonardo da Vinci festményén

Gábriél ünnepe

Gábriel arkangyal csak 1921-ben került be a hivatalos római katolikus kalendáriumba, ekkor ünnepét március 24-ére tették. 1969-től azonban Szent Mihállyal és Szent Rafaellel együtt szeptember 29-ére tették római katolikus ünnepét. Az ortodox egyházakban november 8-án ünneplik, de megemlékeznek róla március 26-án és július 13-án is.
Gábrielt az iszlám is tiszteli (arab neve Dzsibríl vagy Dzsibráil), ugyanis hitük szerint ő az, aki az elrendelés éjszakáján és azt követően eljuttatta Mohamed prófétához Isten szavát, a Koránt.

Gábriél arkangyal angyalmágia aureion.hu
Gábriél arkangyal angyalmágia aureion.hu

Gábriél arkangyal az angyalmágiában

Gábriél arkangyal az igazság angyala és az Édenkert őrzőjének a feje.

Gabriel arkangyal a remény angyala, aki mindig reményt ad az embereknek, valamint a halak, a rák és a skorpió horoszkópú emberek védőszentje. Ábrázolása mindig valami fensőbbségeset sejtet mindenkivel, amitől (akárcsak Mihály arkangyaltól) a gonosz fél. Hatalmas szárnyakkal ábrázolják, mely a természetfeletti erejét jelképezi. Ő üldözte ki Ádámot és Évát a Paradicsomból.

Gábriélhez tartozó életterületek

Az élet számos területe tartozik közvetlen Gábriél arkangyal felügyelete alá az angyalmágiában:

 • feltámadás,
 • halál és újjászületés,
 • kívánságok, vágyak,
 • öröm, életöröm,
 • remény,
 • újjászületés,
 • üzenetek,
 • változások.

Gábriél arkangyal feladatai

Elsődleges feladata az útmutatás, a változások levezénylése, a halál és újjászületés felügyelete. Azok az emberek, akik halálon túli élményben egy nagy fényességgel találkoznak, szinte biztosan Gábriéllel kerülnek kapcsolatba. Gábriél a cselekvésre, változásra, a tettekre helyezi a hangsúlyt. Aki segítséget kér tőle, az jobb, ha készen áll tenni is magáért, különben sehova sem jut. Ha elfogadjuk a segítségét, hamarosan energikusabbak és eredményesebbek leszünk, mint azelőtt.

Segítségül hívott erejével beszédünk hatóerejét növelhetjük és feltárja lelkünk rejtekajtóit, hogy megtudhassuk, hol van a legnagyobb szükség, és milyen ügyben tudásunkra, melyet jó szándékkal és szívből teszünk az emberek érdekében, mert így lesz nagy hatással a többiekre is.

Mikor ad útmutatást Gábriél?

A következő helyzetekben várhatunk tőle útmutatást:

 • álmainkat és látomásainkat meg akarjuk érteni,
 • különböző változások állnak előttünk,
 • letérünk lelki ösvényünkről,
 • munkahelyet keresünk,
 • nem látjuk az élet értelmét, s szeretnénk megérteni életünk valódi célját,
 • spirituális látásunk akadályozott,
 • új kapcsolatba kezdünk vagy családot szeretnénk alapítani.

Gábriél arkangyal segít akkor is, ha méregteleníteni akarjuk testünket, tisztítani a negatív gondolatoktól szellemünket, ha pszihés támadás ér vagy valaki problémáját magunkba szívtuk, ha környezetünket negatívnak érezzük (például otthoni munkahely tértisztítása).