A test van a lélekben, a fizikai világ a spirituális univerzumban

Ezomaterializmusnak nevezem azt a fajta anyagelvűséget, amely ezoteriával párosul.

Az ezomaterializmushoz, vagy ezoterikus anyagelvűséghez tartoznak olyan témák és elképzelések, mint például:

  • a lélek anyagi súlya,
  • a finomanyag,
  • az energiatest földies elképzelése,
  • de akár a materialista túlvilágképzetek is (mint a földi édenkert, vagy a dantei pokolkép).
A lélek elhagyja a testet. Nincs súlya, hiszen a lélek nem áll anyagból
A lélek elhagyja a testet. Nincs súlya, hiszen a lélek nem áll anyagból

(Kép forrása)

Az ezomaterializmus mostanság két legelterjedtebb megnyilvánulása a rezgésszintemelkedés és az 5D felemelkedés.

Szénből szilícium – tényleg jó ötlet?

Az 5D kristálytest maszlagot máskor tárgyalom, most csak annyit gondoljatok meg, hogy ha ezen elmélet szerint a kristályok az 1D és 2D-t képviselik, úgy, hogy a leggyakoribb kristály szilíciumszármazék, akkor miként lehetne 5D, ha az emberi test válik kristállyá?

1D, 2D, 5D – keveredik a szezon és a fazon

Az ezomaterialisták, az anyagba süppedt ezoterikusok úgy dobálóznak a dimenzió szóval, mintha értenék, hogy miről beszélnek, holott világosan látszik, hiányoztak az általános iskolából, amikor a dimenziók voltak soron.

A dimenzió jelentése: kiterjedés

Annyit jelent csupán, hogy valamilyen irány létezik, amely felé van kiterjedés.

Vegyük át ismét Euklidész egyébként erősen metafizikai geometriáját.

0D: pont. A pontnak nincs kiterjedése, iránya. A pont dimenziószáma: nulla.

1D = vonal. A vonal pontokból áll. A vonalnak egy kiterjedése, iránya van (hosszúság). A vonal dimenziószáma: egy.

2D = sík. A sík egy vonalak által határolt terület. A síknak két kiterjedése, iránya van (hosszúság, szélesség). A vonal dimenziószáma: kettő.

3D = tér. A tér egy síkok által határolt térség. A térnek három kiterjedése, iránya van (hosszúság, szélesség, magasság). A tér dimenziószáma: három.

4D = téridő. A téridő egy idő által határolt tér. A téridőnek négy kiterjedése, iránya van (hosszúság, szélesség, magasság, időbeliség). A téridő dimenziószáma: négy.

Az elméleti fizika és a matematika is támogatja további tér-dimenziók meglétét, egészen tizennyolcig. Az idő persze mindig egy további kiterjedést jelent, tehát egy négydimenziós gömb valójában öt dimenzióban létezik. Egy tizenhárom dimenziós kocka tizennégyben (tizenhárom térség-kiterjedés + egy időbeliség-kiterjedés).

Az anyagelvű ezoteria értelemszerűen nem a térdimenziók bővülését érti mondjuk 5D alatt – csakhogy az anyagi univerzumban nincs spirituális dimenzió. Miért? Mert:

Az anyagi univerzum van a spirituális univerzumon belül!

Az anyagi univerzum van a spirituális univerzumon belül
Az anyagi univerzum van a spirituális univerzumon belül

(Az illusztráció Peter Linforth alkotása)

Ott viszont már nem érvényesek az anyagi világ törvényei, oda nem terjed ki az anyag, ott nincs anyagi test, akár szénből, akár szilíciumból, akár pszichedelikus kábítószerekből áll, mint egynémely ezomaterialista guru esetében…

Rezgése csak az anyagnak van – a lélek viszont anyag nélküli

A rezgésszint-emelkedés több szót érdemel, hiszen tisztán materialista gondolatkör: ezoterikus materialista.

Rezgése csak az anyagnak van. Az energiának (pontosabban az elektromágneses hullámoknak) hullámhossza és frekvenciája. Az energia nem tud rezegni. Az rezget.

A vitorláshajó példája

Képzeld el úgy, mint a szelet meg a vitorlát. A széltől függ, mennyire dagad a vitorla, de a szél maga nem dagad. A szél ereje, mértéke, iránya változik. A szél lehet tisztább és piszkosabb, hidegebb vagy melegebb. De sosem fog megmaradni az árboc körül vitorla nélkül.

A széltől függ, mennyire dagad a vitorla, de a szél maga nem dagad
A széltől függ, mennyire dagad a vitorla, de a szél maga nem dagad

(Frauke Feind képe)

Kérdés tehát, hogy a rezgésszintje minek növekedhet? A testnek, a léleknek vagy a szellemnek?

A szellemnek/tudatnak nem, hiszen független az anyagtól. Nincs tehát rezgésszintje. Van kiterjedtsége, egységessége (a benne levő információs fragmentumok mennyiségétől függően), tisztasága (gondolatok szaporaságától és egységességétől függ), de nincs rezgése.

Az elmének lehet, de az maga az agy működése. Anyagi dolog. A tudat – szellemi. Az elme működése mérhető fizikai eszközökkel. A tudaté nem.

Az elme működése mérhető fizikai eszközökkel. A tudaté nem
Az elme működése mérhető fizikai eszközökkel. A tudaté nem

(A kép Rajat13 alkotása)

A léleknek szintén nincs rezgésszintje. A lélek finomodik, fejlődik, alakul, változik, ám nincs anyagból, ami rezeghetne. Az érzelmeknek van, ám ezek a hormonális rendszer szülöttei, ahogy a gravitációs mező a sebességé és tömegé. Az érzelmek az anyagi világhoz tartoznak, a lélek csupán közvetít szellemi és anyagi között. Nincs tehát rezgésszintje.

Marad a test – nos, annak van, mint mindennek, ami anyagból áll.

Gyorsan, hatékonyan akarod növelni a rezgésszinted? Sportolj, vagy gyújtsd fel magad (csak viccelek)

Illetve félig vicc csupán; az anyag rezgésszintje a hőmérsékletével változik. Minél magasabb a hőmérséklete, annál magasabb a rezgésszintje. Az abszolút nulla fok azt jelenti, minden rezgés megszűnik. A plazmaállapot (az anyag negyedik halmazállapota a szilárd, folyékony és gáznemű után) az ismert legmagasabb rezgésszinttel bír, amikor még „egyben marad” az anyag (és nem semmisül meg/alakul át magfúzió vagy maghasadás során).

A plazmaállapot az anyag negyedik halmazállapota
A plazmaállapot az anyag negyedik halmazállapota

(A kép Skeeze alkotása)

Ha testiekben növeled a rezgésszinted, előbb folyékony, majd gáz, végül plazma halmazállapotot veszel fel

Mindez teljesen rendben van – egyetlen bökkenője, hogy már a folyékony állapotban sem leszel életben. De legalább a rezgésszinted szépen megemelkedik!

Az ezomaterializmus végzetes tévedés tehát

Az ezoterikus anyagelvűség vagy eredménytelen, terméketlen munkát eredményez (jobb esetben), vagy lelki-szellemi zavarokat (feloldhatatlan ellentétet anyag és szellem között), vagy betegségeket (aki a hátfájást és mellkasi fájdalmakat meg fejfájást szellemi emelkedésnek tulajdonítja, az sürgősen menjen orvoshoz, mert jobb esetben csak a gerincét kell helyrepakolni, súlyosabb esetben valamelyik szervével lesz gond), vagy halált (a plazmaállapot meglehetősen halálos).

Mi hát a megoldás, mi a követendő az ezomaterializmus helyett? Amint fent – úgy lent is

Az első lépés, hogy felismerjük a valóság természetét: a 3+1 dimenziós univerzumunk (amely több anyagi dimenzióval is bírhat) egy spirituális univerzumon belül létezik. Ahogy a test a lélekben van, úgy található meg az anyagi univerzum a spirituális univerzumban.

A spirituális mindenség nem anyagi. Mentes a fizikai univerzum törvényeitől. Mentes az anyagtól. Ezáltal nem mérhető, nem vizsgálható anyagi eszközökkel. (Anyagelvűek kedvéért: a sötét anyag és sötét energia sem vizsgálható ma ismert eszközökkel).

A test van a lélekben, a fizikai világ a spirituális univerzumban
A test van a lélekben, a fizikai világ a spirituális univerzumban

(A Kép Activedia alkotása)

A spirituális univerzum tudattal és lélekkel tapasztalható meg.

Ha ezoterikusnak valljátok magatokat, akkor hagyjátok el az anyagelvűséget! Válasszátok a spirituális realizmust inkább.

 

Comments

Comments are closed.