Csillagporból vannak az angyalok és a pegazusok?
Pegazusblog,  Pegazusok,  Szakralitás

Csillagporból vannak az angyalok és a pegazusok?

Csillagporból lett itt minden és mindenki a világon. Maga a világ is. Nézz magadra és jusson eszedbe, már több milliárd évvel ezelőtt is létezett a tested – elemi szinten.

Csillagporból vannak az angyalok és a pegazusok?

Ha elfogadjuk, hogy a Teremtő porból alkotott mindent, ami testi – akkor ezzel végső soron azt mondjuk, hogy a csillagok porából alkotott. Ám mi a helyzet az angyalokkal, vagy éppen a pegazusokkal?

Csillagporból vannak az angyalok és a pegazusok?
Csillagporból vannak az angyalok és a pegazusok?

Hamarosan kitérek rá. Előbb azonban nézz körbe! Ahogy egyre fáradtabbak és kimerültebbek az emberek, úgy válik mind fontosabbá, hogy tudatosítsuk magunkban, honnan származunk. Míg a szellem, a lélek, a tudat esetében megannyi választ – és kérdést – találhatunk, addig a test esetében minden egyértelmű.

Csillagok unokái és nagyszülei vagyunk

Valódi csillagoké, igen, azoké a hatalmas, világító égitesteké, amelyek a fény forrásai a mindenségben. Amikor a naprendszerek kialakultak, csupán por lebegett az űrben – egykorvolt csillagok pora. Csillagporból lett a mi Napunk is, a Föld is, és rajta minden élőlény.

Tudjuk, hogy hacsak nem jön közbe valami, a Nap el fogja nyelni a Földet néhány milliárd év múlva. Élő bolygónk egy csillag részévé válik, s mikor a Napunk is kihuny és szertefoszlik, csillagpor fog az űrben lebegni, hogy aztán, ki tudja mikor, ismét egy csillaggá és bolygókká álljon össze.

“Minden Férfi és minden Nő egy csillag”
LAvL I:3

Ennek az isteni kinyilatkozásnak természetesen más olvasata is van – mindenki a saját pályáján haladó, saját belső fénnyel bíró lény, aki a saját világának középpontja, éltetője és majdan felfalója is. Mégis, rendelkezik ezzel az értelemmel is.

Úgyhogy ha fáradt, kimerült, beteg vagy, nyúz az élet, a hétköznapok szürkesége és kilátástalansága maga alá gyűrne, jusson eszedbe:

Egykor csillag voltál és majdan ismét azzá leszel

Az angyalok és a pegazusok aetheri lények

Ez azt jelenti, hogy nincs testük a fizikai világ fogalmai szerint. Felejtsétek el az ezomaterialista “finomanyagot”, amely csupán a fizikai anyag egy változata!

Az aether olyan szellemi energia, amely önmagában képtelen kölcsönhatásba lépni a fizikai valósággal! Ezért van szükség közvetítő közegre. Ez lehet anyagi test (amibe leszületsz) vagy olyan energiatest, ami csak rövid ideig képes létezni, mert hatalmas energiát igényel a fenntartása, márpedig azt valahonnan el kell vonni, hogy máshol megjelenjen.

Ezért történik meg, hogy az angyalok legtöbbször csupán sugallatokkal és jelekkel kommunikálnak – tudat szól a tudathoz. Ezért történik meg, hogy a pegazusok az életetek alakulásában segítenek, mert ott is a tudati erő hat a világra.