1875-paris-statue-photo-by-durandelleuspd-artist-lifecommons-wikimedia-org (1)

Az IstenNő alkotta meg és adta az angyalok és emberek szolgálatára az égi lovakat, a pegazusokat

Pegazusról már korábban írtam, mind a névadó ősként, mind a pegazusokról, mint égi lovakról. Azonban a görög mítoszokban olyan régmúlt őrződött meg, amit csak részben tártam fel korábban.

Pégaszosz/Pegazust az IstenNő szelídítette meg

Habár a közismert mítoszban Bellerophón/Héraklész/Herkules a lószelídítő hős, a mítosz egy korábbi változatában Athéna, azaz a Nagy IstenNő Szűz aspektusa az, aki az égi lóra kantárt tesz.

Pallas Athéné, az ősi istennő

Pallasz Athéné (görögül: Παλλάς Ἀθήνη) a bölcsesség, az igazságos háború, a jog, az igazságosság, a művészetek, a kézművesség és a képzés istennője a görög mitológiában.

Mükénében már a Lineáris B táblákon felbukkan a neve a-ta-na po-ti-ni-ja formában, azaz Athana Potnia-ként.

Athéné Khalinitisz, a Lószelídítő Istennő egy 1935-ös görög bélyegen
Athéné Khalinitisz, a Lószelídítő Istennő egy 1935-ös görög bélyegen

(Kép forrása)

Athéné Zeusz és Métisz gyermeke. Métisz volt a bölcsesség istennője, a főisten első felesége. Egy jóslat szerint a születendő gyermek hatalmasabb és okosabb lesz mint maga Zeusz. Ezt a kritikát a főisten nem szívesen viselte volna, így dühében élve lenyelte a terhes Métiszt. Métisz férje gyomrában mellvértet és sisakot készített leányának.

A főisten igen rosszul bírta felesége munkáját, és amikor a sisakot kezdte el kalapálni, Zeusz feje majdnem széthasadt a fájdalomtól. Ekkor a bölcs Héphaisztosz sietett segítségére, és kalapácsával ütést mérve Zeusz fejére onnan kipattant Athéné. Zeusz fájdalmai elmúltak, és ahogy ott állt leánya talpig felfegyverezve, fénylő díszben, Zeusz azonnal megszerette.

Még Héliosz is megállt a Nap szekerével, hogy megcsodálja az új istennőt. Athéné lett ezután Zeusz legkedvesebb gyermeke, olyannyira, hogy Zeusz gyakran odaadta neki pajzsát, az aigiszt.

(Forrás)

Ezek persze kései magyarázatok, amikkel az ókori görög mitográfusok próbálták kimagyarázni, miért tisztelnek egy szűz istennőt, aki hogyan lehet a tudás forrása és miért is van nála az a pajzs – ami mindig is az övé volt. Ismert eljárás volt megfordítani a leszármazást (tehát nem Az IstenNőtől származik Zeusz, hanem fordítva): Héliosz napszekere eredetileg Déméteré, az Istenek Anyjáé volt – és később Médea (aki szintén az IstenNő egy aspektusa) kapta “kölcsön”.

Héliosz a pegazusok vonta napkocsiján - 1935-ös görög bélyeg nyomata
Héliosz a pegazusok vonta napkocsiján – 1935-ös görög bélyeg nyomata

(Kép forrása)

Athéné görög ábrázolása, jelképei

Athénét mindig karddal és lándzsával ábrázolták, sisakban, és az anyja által készített gorgófős mellvértben. Ehhez készíttette apja Héphaisztosszal az Aigisz pajzsot, amelyet ha megrázott, a hadak földre estek. Szent állata a bagoly volt. Athéné oltalma és hatalma alatt álltak a városok, amelyek közül az első volt Athén, amiért Poszeidónnal kellett megküzdenie.

Athéné görög ábrázolása, jelképei
Athéné görög ábrázolása, jelképei

(Kép forrása)

Athéné neve csupán egy a sok közül. Az összes alábbi néven Őt, a Nagy Istennő Leány aspektusát tisztelték az ókorban:

 • Athana, Athéné, Athéna,
 • Akria,
 • Anahita, Ana-hid, Ana-hita, Anahit,
 • Anaitis, Anat (Kánaán-Ugarit),
 • Aphrodité,
 • Damasippus,
 • Homa,
 • Khalkioikész, Chalcoiecus (lat.),
 • Khalinitis,
 • Kóré,
 • Korüphaszia, Coryphasia (lat.),
 • Pronoia.

Az ősi istennőtisztelet nyomai az antik Görögországban

Habár a görögök úgy tartották, hogy Athénről kapta Athéné a nevét, mert ott töltötte fiatal korát, ez egy kései magyarázat. Valójában azt látjuk, hogy az ősi görög városok kapták a nevük arról az IstenNőről, akit legfőbb istenségként imádtak (pontosabban a Nagy IstenNőt imádták valamely aspektusán keresztül): Thébában Thébét, Mükénében Mükénét, Athénban Athénét, Delphoiban Delphünét, stb.

Athéné és Pégaszosz egy antik korinthoszi pénzérmén
Athéné és Pégaszosz egy antik korinthoszi pénzérmén

(Kép forrása)

Mindez egyértelmű jele, hogy a hódító indoeurópai, akháj törzsek átvették az ősi európai istennőhitet, és csak átalakították azt.

Athéné Khalinitisz, a Lószelídítő Istennő

Athéné különös nevet viselt Korinthoszban: itt Lószelídítő Athénéként, azaz Athéné Khalinitiszként ismerték. A kantár jelentésű khalinosz szóból képzett jelző arra utal, hogy ő volt az, aki valójában egy arany kantárral megszelídítette Pégaszoszt és Bellerophón már egy betört pegazust kapott.

1875-paris-statue-photo-by-durandelleuspd-artist-lifecommons-wikimedia-org (1)
1875-paris-statue-photo-by-durandelleuspd-artist-lifecommons-wikimedia-org

(Kép forrása)